springe direkt zum inhalt


Podzespoły ratiotherm

Zasobniki warstwowe firmy ratiotherm to doskonałe „akumulatory ciepła”, które gromadzą warstwami energię cieplną w różnych ilościach i temperaturach a następnie ją w optymalny sposób udostępniają.

Termo-hydrauliczny system warstwowy ratiotherm nie potrzebuje do działania zewnętrznych źródeł energii bądź też wymagających konserwacji i ulegających usterkom układów regulacji lub też innych elementów zużywalnych, ponieważ zasada działania tego wielokomorowego systemu warstwowego opiera się tylko i wyłącznie na podstawowych prawach fizyki i własnościach wody.

To oznacza, że dla optymalnego działania warstwowych akumulatorów ciepła ratiotherm zasadnicze znaczenie mają odpowiednie i dopasowane układy ładowania i rozładowania !

Układy ładowania i rozładowania – „Stacje kompaktowe “ i „Podzespoły“ – są istotnym elementem dobrze „zorganizowanego“ podziału na warstwy strumieni ciepła o różnej temperaturze oraz występujących w różnej ilości i to dopiero one pozwalają na pełne wykorzystanie pojemności magazynowej.