springe direkt zum inhalt


Stacja rozszerzająca ALS

do zwiększenia pojemności magazynowej instalacji OSKAR-10/… złożonej z:

Przyłącza medium: DN 25, RIG 1“

Podłączenie do zasilania elektrycznego poprzez dołączoną skrzynkę zaciskową

Stacja kompletnie orurowana i przymocowana do konsoli ściennej