springe direkt zum inhalt


Kompaktowa stacja solarna (KSS)

Kompaktowe stacje solarne składają się z dwóch obiegów hydraulicznych, które rozdziela wysokiej jakości wymiennik ciepła wykonany ze stali szlachetnej.

Tak zwana strona pierwotna (kolektory obiegu-wymiennik ciepła) jest napełniona płynem chroniącym przez zamarzaniem, aby zapobiec w zimie zamarznięciu.

Uzyskiwane w kolektorach ciepło jest transportowane przez pompę pierwotną KSS przez dobrze izolowany system przewodów do wymiennika ciepła.

Dopiero gdy wymiennik ciepła zostanie dostatecznie podgrzany, pompa wtórna KSS transportuje ciepło do wody grzewczej zasobnika warstwowego.

Teraz woda grzewcza może zostać podgrzana w zasobniku warstwowym do 95° C.

System rozdzielający KSS zapobiega ujemnej wymianie temperatury od zasobnika do kolektorów (niepożądane schładzanie zasobnika) - i dzięki temu odróżnia się od wielu tradycyjnych systemów zasobników z umieszczonymi na zewnątrz wymiennikami ciepła.

Wbudowane w KSS zawory regulacji ilości umożliwiają na ustawienie optymalnego objętościowego natężenia przepływu dla systemu solarnego w celu uzyskania możliwie jak największej sprawności kolektorów i wymiennika ciepła.