springe direkt zum inhalt


Dlaczego najwyższa efektywność?

Dokładnie według planu: optymalne ładowanie i rozładowanie

Ładowanie; Rozładowanie;

Proces ładowania i rozładowania ma podstawowe znaczenie dla efektywnego i ekonomicznego wykorzystania zasobnika warstwowego:

Jedynie pod warunkiem"prawidłowego" sposobu składania i oddawania energii cieplnej można uzyskać maksymalną pojemność magazynową (w zależności od pojemności zasobnika) - i uwzględnić różne optymalne poziomy temperatur generatorów i odbiorników.

Przykład: energia cieplna z odpływu grzejnika, zostaje ponownie zmagazynowana przez zasobnik OSKAR w odpowiedniej warstwie i w razie potrzeby może zostać wykorzystana raz jeszcze.

 

Przejdź do animacji

 

 

 

Inteligentne magazynowanie

Niezależnie od tego skąd pochodzi ciepło i jaki poziom temperatur osiąga, OSKAR niczym . "akumulator cieplny" je zgromadzi.

Oprócz tego energia cieplna zostanie rozdzielona na odpowiednie strefy temperaturowe przybierając postać warstw.

Zasada działania:

Zasada jest następująca: ciepła woda o temperaturze 40 stopni ogrzana przez kolektory słoneczne w "pochmurny dzień" trafia do warstwy o temperaturze 40 stopni,

nie mieszając się i nie schładzając warstwy o temperaturze 70 stopni uzyskanej w poprzednim słonecznym dniu, tzn. nie niszcząc cennej energii o wysokiej temperaturze.

Zasada, w oparciu o którą działa OSKAR, oczywiście nie obowiązuje wyłącznie dla instalacji solarnych, lecz dotyczy wszystkich generatorów ciepła takich jak np. piece drzewne/kaflowe, kotły na pelety, pompy ciepła, elektrociepłownie blokowe, olejowe/gazowe kotły grzewcze etc. OSKAR pozwala na uzyskanie idealnego stanu roboczego każdego generatora ciepła, gdyż gromadzi niemalże bezstratnie energię w odpowiednich warstwach temperaturowych do czasu ich trafnego wykorzystania.

Nośnikiem energii jest w tym przypadku woda grzewcza, której znaczny zapas zapewnia OSKAR.

Efektywna dystrybucja

Gdy pojawia się zapotrzebowanie na energię ze strony układu grzewczego lub podgrzewania ciepłej wody, OSKAR dostarcza precyzyjnie ciepło z odpowiedniej strefy temperaturowej. Ani mniej ani nie więcej, ani chłodniejsze ani gorętsze. Nadmiar energii cieplnej np. z odpływu grzejnika, zostaje ponownie zmagazynowany przez zasobnik OSKAR w odpowiedniej warstwie i w razie potrzeby może zostać wykorzystany raz jeszcze.