Die wichtigsten Begriffe auf dieser Website


springe direkt zum inhalt


Dlaczego ratiotherm usprawni każde ogrzewanie?

1. powód

Dzięki nowoczesnym technologiom budowlanym zapotrzebowanie na ciepło w budownictwie mieszkaniowym ciągle spada (zmodernizowane stare budownictwo 6-12 kW, nowe budownictwo 5-3 kW lub mniej).

Skutkiem tego jest sytuacja, że tradycyjne systemy grzewcze (kotły olejowe/gazowe/drzewne oraz biomasy) przez większość dni w roku produkują więcej ciepła niż faktycznie potrzeba.

Zazwyczaj ten nadmiar energii uchodzi nie będąc sensownie wykorzystanym.

2. powód

Wykorzystanie alternatywnych odnawialnych źródeł energii takich jak np. energia słoneczna staje się coraz powszechniejsze.
Występujące w związku z tym najważniejsze problemy to:
moc promieniowania słonecznego bardzo się waha (występują bardzo różne temperatury w zależności od usłonecznienia i intensywności). Rozbieżność pomiędzy chwilową ilością dostępnej energii a zapotrzebowaniem może być bardzo duże (przy wysokich temperaturach zewnętrznych nie ma potrzeby grzania)

Rozwiązanie problemu nazywa się

Na dobre i na złe

OSKAR gromadzi energię na długie dystanse

 

i zapewnia zawsze świeżą ciepłą wodę.

 

Niezależnie od tego skąd pochodzi ciepło

i jaki poziom temperatur osiąga, OSKAR niczym akumulator je zgromadzi.
Oprócz tego energia cieplna zostanie rozdzielona na odpowiednie strefy temperaturowe przybierając postać warstw.
Nośnikiem energii jest w tym przypadku woda grzewcza, której znaczny zapas zapewnia OSKAR.

Zasada jest następująca: ciepła woda o temperaturze 40 stopni ogrzana przez kolektory słoneczne w "pochmurny dzień" trafia do warstwy o temperaturze 40 stopni ,

nie mieszając się i nie schładzając warstwy o temperaturze 70° uzyskanej w słoneczny dzień.

Zasada, w oparciu o którą działa OSKAR, oczywiście nie obowiązuje wyłącznie dla instalacji solarnych, lecz dotyczy również pieców drzewnych/kaflowych, kotłów na pelety, pomp ciepła, elektrociepłowni blokowych, olejowych/gazowych kotłów grzewczych.

OSKAR pozwala na uzyskanie idealnego stanu roboczego każdego generatora ciepła, gdyż gromadzi niemalże bezstratnie energię w odpowiednich warstwach temperaturowych do czasu ich trafnego wykorzystania.

Niezależnie czy chodzi o stare czy nowe budownictwo,

kocioł drzewny, olejowy, gazowy, pompę ciepła, elektrociepłownię blokową czy też energię solarną, OSKAR zoptymalizuje każdą instalację grzewczą, a sam system czy producent instalacji odgrywają tu drugorzędną rolę.

Również istniejące układy regulacji zostają zachowane.

OSKAR spaja dopływ i oddawanie ciepła pomiędzy poszczególnymi elementami poprzez swój system warstwowy w jedną całość.

Podłączenie oraz możliwości połączenia nie sprawiają trudności a zastosowanie znajdują wyłącznie standardowe markowe podzespoły.

Kotły posiadają (przeważnie) tylko dwa stany robocze:

Pełna moc i postój.

Gdy nie jest potrzebna pełna moc, a jest to zazwyczaj około 250 dni w roku, kocioł pracuje w cyklach, tzn. startuje, by chwilę potem znów wyłączyć.

Rocznie jest to około 30.000 rozruchów i zatrzymań. W przypadku obu tych stanów roboczych, podczas rozruchu i zatrzymania, kotły marnotrawią energię i emitują dużo substancji szkodliwych, na poziomie porównywalnym z uruchamianiem samochodu.

OSKAR redukuje pracę w trybie cyklicznym kotłów o około 70 % i tym samym emisje substancji szkodliwych o ok. 50 %.

OSKAR wspomaga również słońce

OSKAR zwiększa efektywność tradycyjnych systemów solarnych o 100 %.

Zasada działania: OSKAR gromadzi energię uzyskaną w słoneczne dni w warstwie "gorącej" tworząc zapas energii dostępny w każdej chwili do podgrzewania ciepłej wody.

Lecz także w mniej słoneczne dni OSKAR zamienia każdy promień słońca w energię użytkową gromadzoną w odpowiedniej warstwie temperaturowej.

W odróżnieniu od innych zasobników solarnych OSKAR wykorzystuje ciepło solarne nie tylko do podgrzewania ciepłej wody, lecz także do ogrzewania pomieszczeń w okresie przejściowym a także do podnoszenia temperatury powrotu z obiegów grzewczych w zimie.

OSKAR zastępuje drogą energię ze spalania ciepłem solarnym podwajając w ten sposób efektywność systemów solarnych.

Dzięki technice ratiotherm, która gromadzi wszelką uzyskaną energię i udostępnia w odpowiednim momencie, zwiększa się opłacalność instalacji solarnych.