springe direkt zum inhalt


Dlaczego warto gromadzić ciepło w wodzie?

Natura
za przykład

Technika zasobników warstwowych ratiotherm bazuje na trzech prostych prawach fizyki

  1. Woda to doskonały bank energii - żadna inna substancja nie potrafi zgromadzić tyle ciepła na kilogram.
  2. Woda w zależności od temperatury ma różny ciężar - ciepła woda unosi się ku górze, zimna opada w dół, co powoduje na skutek działania grawitacji podział wody na warstwy.
  3. Woda to zły przewodnik ciepła – warstwy o różnej temperaturze pozostają przed długi czas stabilne

Technika warstwowa ratiotherm wykorzystuje prawa natury do magazynowania ciepłej wody w postaci dowolnej ilości warstw. W przypadku techniki stosowanej przez ratiotherm podział na warstwy odbywa się bez potrzeby użycia zewnętrznych źródeł zasilania czy też elektrycznych bądź mechanicznych części zużywalnych.

Niezwykle efektywny:
termo-hydrauliczny wkład warstwowy ratiotherm
Głównym problemem zasobników warstwowych jest stabilność warstw podczas ładowania i rozładowania zasobnika. Opatentowany termo-hydrauliczny wkład warstwowy ratiotherm zapewnia trwały i stabilny podział na warstwy i tym samym najwyższą efektywność zasobnika. Dopływ i odpływ zasobnika wody jest realizowany poprzez wewnętrzny wkład warstwowy, który można określić również mianem „windy temperaturowej“. Woda na skutek działania grawitacji ulega samoczynnemu podziałowi na warstwy trafiając do odpowiedniej strefy temperaturowej zasobnika warstwowego. Ponadto na dopływie i odpływie odbywa się wstępne przesortowanie, w zależności od poziomu temperatury w pobliże odpowiedniej warstwy temperaturowej. Zmniejsza to ewentualne straty ciepła we wkładzie warstwowym i systemie podłączeniowym jak również w znaczący sposób optymalizuje pobór ciepła.