springe direkt zum inhalt


Dzielnica "Seidenviertel" w Reutlingen

Po przeniesieniu w Reutlingen tkalni jedwabiu (dzisiaj firma Webatex) do strefy przemysłowej Reutlingen West, zwolniły się grunty, które przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową.

6 domów wielorodzinnych z 60 jednostkami mieszkalnymi oraz
kompleks ogrodów i zieleni, dopełniają projekt budowlany o powierzchni 15.000m² "Seidenviertel".

"Wykorzystaj pieniądze na wakacje zamiast na ogrzewanie" stało się nie bez powodu hasłem reklamowym dewelopera.

Wszystkie nowo postawione budynki spełniają wymagania domu energooszczędnego KfW 60.

Instalacja złożona z 72 kolektorów płaskich została ustawiona pod kątem 45° na płaskich dachach w kierunku południowo-zachodnim.

Kolektory o powierzchni całkowitej ok. 170m² ładują
2 podłączone równolegle w układzie Tichelmanna specjalne zasobniki warstwowe ratiotherm o pojemności 6000 litrów każdy i specjalnym wkładzie warstwowym 10m³/h.

Przenoszenie ciepła odbywa się za pomocą specjalnej stacji solarnej ratiotherm przeznaczonej do kolektorów o powierzchni 180m².

Specjalna kaskada ciepłej wody pitnej ratiotherm
dostarcza mieszkańcom świeżą ciepłą wodę.

Dogrzewanie odbywa się za pomocą kaskadowych kotłów gazowych.