springe direkt zum inhalt


Technika regulacji ratiotherm

Regulator centralny Regulator uniwersalny Regulator strefowy Zastosowanie w praktyce

Do perfekcyjnego działania instalacji nieodzowne jest absolutnie harmonijne współdziałanie układów hydraulicznych z układami regulacji/sterowania!

Jedynie optymalnie dopasowane do siebie i inteligentnie współpracujące ze sobą komponenty gwarantują długotrwałe i pewne działanie oraz optymalną oszczędność energii przy zachowaniu najwyższego możliwego stopnia komfortu.

To kompleksowe połączenie określane jest przez nas mianem „logicznych układów regulacji ratiotherm“.

ratiotherm oferuje kompletną paletę układów regulacji pozwalających na optymalną pracę kompletnych instalacji ratiotherm jak również pojedynczych komponentów / grup podzespołów, takich jak np. KSS, TWK czy MK.

W zależności od rodzaju systemu, logiczne układy regulacji ratiotherm obejmują również obsługę generatorów i odbiorników ciepła kompletnej instalacji.

Idealnym i wysoce wydajnym rozwiązaniem jest centralny regulator ratiotherm "rUVR" + „rZR“, który gwarantuje optymalny sposób działania wszystkich instalacji grzewczych oraz podgrzewania ciepłej wody pitnej.

Przede wszystkim w przypadku bardzo złożonych instalacji układ regulacji przejmuje w niemalże idealny sposób zarządzenia współdziałaniem generatorów/odbiorników ciepła, zasobników warstwowych oraz dopasowanych do nich grup ładowania, rozładowania i dystrybucji.

Dopiero takie rozwiązanie pozwala ostatecznie na wysoce efektywne wykorzystanie energii zarówno podczas generowania jak i dystrybucji ciepła.

Centralnym „interfejsem“ logicznego układu regulacji ratiotherm jest zamontowana pionowo w zasobniku OSKAR-10/… lub OSKAR-06/… wiązka 5 rur zanurzeniowych .

Rury zanurzeniowe pozwalają na umieszczenie w prosty sposób szeregu czujników na wybranej/wymaganej wysokości a w razie potrzeby na ich regulację.

Dzięki temu możliwe staje się optymalne dopasowanie/zestrojenie wszystkich istotnych układów instalacji z uwzględnieniem życzeń użytkownika oraz zachowaniem wysokiego stopnia komfortu, przy jednocześnie maksymalnej oszczędności energii/redukcji kosztów.