springe direkt zum inhalt


Spawanie zasobnika na miejscu

Zbyt małe drzwi - zbyt wąskie schody

dla ratiotherm nie stanowi to problemu!

Wszystkie zasobniki są dostępne w wersji dzielonej
i można jest zespawać w miejscu ustawienia.
(Również skrócenie zasobnika jest w każdej chwili możliwe,
jeżeli okaże się, że sufit jest zbyt nisko!)

W jaki sposób się to odbywa, pokazano na poniższych zdjęciach:

Dostawa

 • Dno koszykowe z zamontowanym wkładem warstwowym
 • Elementy boczne w formie połówek
 • Pokrywa zasobnika
 • Tuleja zanurzeniowa
 • Izolacja zasobnika
 • Dokumentacja
 • Farba antykorozyjna

Transport do miejsca ustawienia

 • Wkład warstwowy w celu ułatwienia transportu można zdemontować

 

 

 

Montaż wkładu warstwowego

 • Wkład warstwowy założyć na platformę mocującą i zabezpieczyć za pomocą śrub mocujących

 

 

Spawanie blach podporowych

 • W celu ułatwienia montażu do każdej połówki przyspawano po 3 skrzydełka

 

 

Montaż ścian bocznych

 • Ściany boczne wsuwają się niemalże samoczynnie w odpowiednie położenie
 • Należy zwrócić uwagę na centralne osadzenie elementów bocznych

Wykonanie szczeliny spawalniczej

 • ok. 2 mm

Łączenie elementów

 • Spawać wyłącznie łukiem świetlnym np. metodą MIG/MAG,
 • Spawanie impulsowe lub elektrodami
 • NIGDY przy użyciu spawarek gazowych!
 • Wymagana jest spawarka nawet do 250 A, w zależności od rozmiaru zasobnika

Punkty łączenia

Wkręcić tuleję zanurzeniową

 • Koniecznie zamontować przed przyspawaniem pokrywy, ponieważ montaż w późniejszym czasie ze względu na niewystarczającą wysokość przechyłu może stać się niemożliwy!

Montaż pokrywy

Zamykanie zasobnika

 • Zamontować ostatni boczny element

Mocowanie pasa

 • Za pomocą pasa blokuje się położenie elementów bocznych

Spawanie końcowe

 • Spawać wyłącznie łukiem świetlnym np. metodą MIG/MAG, impulsowo lub elektrodami
 • NIGDY przy użyciu spawarek gazowych!
 • Wymagana jest spawarka nawet do 250 A, w zależności od rozmiaru zasobnika

Spawanie spoiny poziomej

Przeszlifowanie spoiny poziomej

 • Jeżeli spaw odpryśnie, spoinę przed ponownym spawaniem należy przeszlifować

Kontrola wzrokowa

Uszczelnienie

 • Zamknąć przyłącza zasobnika na dole

Kontrola ciśnieniowa

 • Wodna próba ciśnieniowa przy 1,5-krotnym maks. ciśnieniu roboczym
 • Czas trwania min. 10 minut
 • Kontrola wszystkich połączeń spawanych i przyłączy
 • Pod żadnym pozorem nie sprawdzać z użyciem sprężonego powietrza !!

Powłoka lakiernicza

 • Oczyścić powierzchnię zbiornika, usunąć rdzę i odtłuścić
 • Nanieść farbę antykorozyjną
 • Zaleca się 2-krotne malowanie