springe direkt zum inhalt


Duży zasobnik warstwowy 100.000 litrów wkład warstwowy 40m³/h

Solarna instalacja ciepłownicza bliskiego zasięgu obszar zabudowy mieszkaniowej Hirtenwiesen II Inwestor: Przedsiębiorstwo komunalne miasta Crailsheim

Przedsiębiorstwo komunalne miasta Crailsheim zaplanowało budowę pionowego zasobnika buforowego o pojemności 100 m³ wody. Projekt jest realizowany w ramach federalnego projektu badawczego „Solarthermie 2000 Plus“.

Zasobnik ma średnicę wewnętrzną 3200 mm, wysokość całkowitą 12000 mm i został wykonany jako prototyp z prefabrykowanych elementów z betonu sprężonego.

Spełnia on rolę „zasobnika głównego“ dla dużej termy solarnej oraz sieci cieplnej dalekiego zasięgu. W drugim etapie inwestycji planuje się rozbudowę instalacji o sezonowy zasobnik wody. W celu efektywniejszego wykorzystania ciepła słonecznego zainstalowano termo-hydrauliczny wkład warstwowy dla objętościowego natężenia przepływu 40 m³/h. (średn. 800 mm, wysokość 12000 mm).

Zasobnik został w całości wyłożony od wewnątrz stalą szlachetną i wyposażony w technikę pomiarową UniStuttgart (ITW).

ITW jako partner projektu zajęło się pomiarami instalacji.