springe direkt zum inhalt


Kompleks szklarniany w Holandii

Wkład warstwowy 110m³/h

Firma van der Hoeven greenhoesebuilders bv jest projektantem i wykonawcą kompleksów szklarniowych o powierzchni od 10000 do 40000 m².

Zasilanie w energię do ogrzewania obiektów odbywa się za pomocą kotła gazowego z przyłączonym kondensatorem.

Ponadto część powstających podczas procesu spalania gazów odlotowych jest wykorzystywana do wzbogacania atmosfery szklarni w CO2. W celu uzupełniania niedoborów oraz gromadzenia nadwyżek ciepła w okresie letnim (sterowanie CO2) planuje się zasobniki ciepła o pojemności ok. 300 do 4000 m³ wody.

Te termiczne wielkopojemnościowe zasobniki posiadają termo-hydrauliczne układy ładowania i rozładowania mające za zadanie zwiększenie sprawności kotła dzięki jego efektywniejszemu wykorzystaniu. Pierwsza instalacja wykorzystująca tę technikę została uruchomiona pod koniec 2003 roku.

Zasobnik buforowy ma pojemność 310m³, średnicę wewnętrzną 7400 mm i całkowitą wysokość stożka 8000 mm. Wykonany jest z czarnej stali. Maks. temperatura robocza wynosi 95 °C

Symulacja wyników obliczeń:

Opracowano studium opłacalności, które dało wynik czasu amortyzacji pomiędzy 3 a 8 lat. Termo-hydrauliczny wkład warstwowy składa się z 6 rur systemu warstwowego podwójnej komory, który poprzez rozmieszczone poziomo rozdzielacze gwiazdowe zapewnia zupełnie spokojne (laminarne) wpływanie/wypływanie (ładowanie i rozładowanie) 110m³/h gorącej wody i tym samym pozwala na termofizyczny podział wody na warstwy. Moc podłączonego kotła wynosi 2325 kW.

Potencjał oszczędności energii podstawowej po roku użytkowania wyniósł ok. 10% i przerósł wszelkie oczekiwania FH Ingolstadt