springe direkt zum inhalt


Ackermannbogen - Monachium - Kompleks Olimpijski

W ramach studium projektowego opracowano dla miasta Monachium koncept solarnej instalacji ciepłowniczej bliskiego zasięgu z zasobnikiem sezonowym.

Do zasilenia jest część planowanej nowej zabudowy w dzielnicy "Am Ackermannbogen w pobliżu Parku Olimpijskiego.

Na wybranym obszarze przewidziano w większości piętrową zabudowę mieszkaniową o łącznej powierzchni brutto 26.600 m² w technologii energooszczędnej.

Całkowite zapotrzebowanie cieplne instalacji grzewczej, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz strat dystrybucyjnych 2-przewodowej sieci ciepłowniczej bliskiego zasięgu zostało ustalone na poziomie zaledwie 2.000 MWh/a.

Solarny system instalacji cieplnej bliskiego zasięgu jest w stanie uzyskać 50 % potrzebnej ilości ciepła z energii słonecznej za pomocą kolektorów termicznych.

Zainstalowane na dachach budynków kolektory o łącznej powierzchni ok. 2.700 m² ładują w lecie sezonowy zasobnik i zasilają budynek aż do okresu przejściowego w ciepło solarne.

Ze względu na lokalne warunki pojawia się konieczność zastosowania systemu zapasowego efektywnie łączącego energię słoneczną z ciepłem z sieci dalekiego zasięgu.

W opracowanej koncepcji ciepło z sieci dalekiego zasięgu służy do napędzania absorpcyjnej pompy ciepła.

Pompa ciepła od listopada do połowy marca pracuje w trybie ciągłym i pompuje ciepło niskotemperaturowe ze środkowej części dużego zasobnika o temperaturze od 60 °C do 70 °C, co pozwala na utrzymywanie w zasobniku przez cały rok ciepła użytkowego i zaspokojenie zapotrzebowania szczytowego.

Jednocześnie dolna część zasobnika zostaje schłodzona do ok. 15 °C.

Dzięki zasobnikowi ciepła i pompom ciepła instalacja jest wyposażona w system dogrzewający, który potrzebuje jedynie około jednej trzeciej pełnej mocy przyłączowej.

Liczba godzin pełnego obciążenia przyłącza sieci dalekiego zasięgu wynosi jedynie około 2.500 /a.

Jednocześnie w okresie zimowym dostępne są niskie temperatury dopływowe z dolnej części sezonowego zasobnika, co pozwala na zmaksymalizowanie efektywności solarów.

W porównaniu do całkowitego zasilania budynków ciepłem z sieci dalekiego zasięgu odnotowuje się spadek emisji CO2 o ok. 160 t, co odpowiada oszczędności na poziomie 42 % .

We współpracy z ITW-Stuttgart opracowano alternatywne koncepcje zasobników w celu uzyskania jeszcze większych oszczędności - w szczególności w zakresie kosztów budowy.

Powstał zasobnik ziemny o pojemności prawie 6 milionów litrów.

Unikalny sposób bezwirowego ładowania i rozładowania zapewniają specjalne wkłady warstwowe ratiotherm.

Solarna instalacja ciepłownicza bliskiego zasięgu, która będzie eksploatowana przez przedsiębiorstwo komunalne miasta Monachium (Stadtwerke München GmbH), została objęta programem Solarthermie-2000 rządu federalnego.

Dział 4 4 ZAE Bayern przejmie - również we współpracy z ITW-Stuttgart - opiekę naukową nad projektem.

W tym kontekście planuje się również prowadzenie wieloletniej kampanii pomiarowej.